Priemyselné čistenie podlahy

Veľkometrážne strojové čistenie podlahy

Aké výhody má priemyselné čistenie podlahy?

  • dosiahnutý je okamžitý želaný efekt
  • proporcionalita čistenia je v celom rozsahu čistiacej plochy
  • žiadne prechody ani farebné plošné rozdiely
  • pri čisteni týmto zariadením nedochádza k znečisteniu okolitého prostredia
  • odstránenie machov, húb a plesní z ťažko dostupných miest
  • možnosť čistenia veľkých plôch v pomerne krátkom čase
  • krátka doba uschnutia 
  • vhodné na čistenie takmer všetkých podlahových krytín
  • odstraňuje šmuhy, trvalé fľaky, olejové škvrny a rôzne iné permanentné znečistenie